karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Huoltovarmuus turvattava elintarviketeollisuuden toimintaedellytysten ylläpitämisellä


Työministeri Anni Sinnemäki (vihr.) otti näyttävästi kantaa laaja-alaisenelintarviketeollisuutemme toimintaedellytysten radikaalin supistamisenpuolesta. Sinnemäki ehdotti, että lihantuotannosta olisi leikattavatukirahoja. Pohjanmaan Kokoomusnuoret kyseenalaistavat työministerinkäsittämättömän lausunnon, joka todellisuudessa merkitsisi ei paitsiPohjamaan, vaan myös valtakunnantasolla merkittävän työllistäjän,elintarviketeollisuuden täydellistä alasajoa ja maan huoltovarmuudendramaattista romahtamista.

”Tämä on looginen jatke siihen vihreiden harjoittamaan ravintofasistiseenlinjaan, jonka aluksi voidaan katsoa taannoista päätöstä pakollisestaviikoittaisesta kasvisruokapäivästä Helsingin koululaitoksen ruokaloissa.”toteaa Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Anssi Murtonen, ja jatkaa”Kasviruokavalion leviämistä yritetään edistää näin ikään kuin pakonvoimalla, josta hehkuu syvä halveksunta monipuolista ravintoa nauttiviakohtaan, puhumattakaan tuottajista ja teollisuuden työntekijöistä, jotkaaamu toisensa jälkeen tekevät työtään kotieläinten parissa päämääränäänturvata kansalaisten puhtaiden kotimaisten elintarvikkeiden mahdollistamamonipuolinen ravinnonsaanti ja oma elanto.”

Pohjanmaan Kokoomusnuoret suhtautuvat äärimmäisen kriittisesti tällaisiinkapea-alaisiin, yhtä loistavaa totuutta hehkuviin kannanottoihin, joissaverhotaan oma ideologinen ylimielisyys huoleen kansantaloudenkestävyydestä. Pohjanmaan Kokoomusnuoret seisovat elintarvikealaltaelantonsa saavien joukossa, ja kannattavat koko kansan monipuolisen,puhtaan kotimaisen ravinnonsaantia sekä huoltovarmuuden ylläpitoajatkossakin.

 

Lisätiedot:

Anssi Murtonen
puheenjohtaja
Pohjanmaan Kokoomusnuoret
puh. 040 484 2642