karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04
Aloite

Peltorakenneuudistus aloitettava

Aloite (3) Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokoukselle 9.-11.11.2012 Oulussa   Maanviljelyksessä peltojen osalta pätee lähes aina se pääsääntö, että suuri on kaunista. Suomalainen maatalous tarvitsee kipeästi suurempia peltoja. Keskimääräinen peruslohko on maassamme vain noin 2,1 hehtaaria. Suurimmat peltolohkot EU:ssa on yli sadan hehtaarin. Kaksikymmentä vuotta sitten yli sadan hevosvoiman traktori oli pelloillamme suuri. Tänä päivänä yli 250 hevosvoimainenkaan ei ole tavaton

Lue koko kirjoitus »

Vanhemmuuden kustannukset järkiperäistettävä

Aloite (2) Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokoukselle 9.-11.11.2012 Oulussa   Perheenlisäys on useimmiten iloinen asia ja on hyvä, että yhteiskunnassamme on erilaisia tukitoimia lapsiperheille. Vanhemmuuden kustannuksien jakautumisessa on kuitenkin selvä epäkohta, johon on puututtava. Nykyisin naisen saadessa lapsen, lankeaa hänen äitiyslomansa rahoittaminen pääosin yrittäjän vastuulle. Yrittäjän täytyy maksaa äitiysloman palkkakulut sosiaalikuluineen ja erillinen lomapalkka. Näistä valtio korvaa vain osan. Lisäksi yrittäjä

Lue koko kirjoitus »

Ei uusi tiukennuksia aselakiin

Aloite (1) Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokoukselle 9.-11.11.2012 Oulussa   Aselakia ei tule käyttää poliittisena keppihevosena ja sen tiukentamista ratkaisuna kaikkiin ihmiskunnan ongelmiin. Laillisten aseiden saatavuutta on tiukennettu aselain uudistuksen myötä. Aselakia ei tule tiukentaa nykyistä enempää. Täyskielto ei estänyt 1920-luvulla laittoman alkoholin saantia, eikä se rajoita 2010-luvulla laittomien aseiden saantia. Ongelmat eivät ratkea rajoittamisen ja kieltämisen kautta. Joidenkin tilastojen mukaan

Lue koko kirjoitus »

Turha ydinlaitosbyrokratia poistettava

Aloite (1) Kokoomuksen puoluekokoukselle Rovaniemellä 15.-17.6.2012 TURHA YDINLAITOSBYROKRATIA POISTETTAVA Ydinlaitoksen rakentaminen ja ylläpitäminen on ydinenergialain mukaisesti luvanvaraista toimintaa. Luvansaajan tulee täyttää tiukasti asetetut kriteerit saadakseen rakennusluvan ja säilyttääkseen luvan toiminnalleen. Luvanhakijan on haettava periaatepäätöstä valtioneuvostolta, joka alistaa päätöksensä eduskuntakäsittelylle. Periaatepäätöstään varten valtioneuvosto pyytää työ- ja elinkeinoministeriöllä selvityksen turvallisuusedellytysten ja muiden kriteereiden täyttymisestä. Lupaprosessin jälkeen valtioneuvosto ja eduskunta päättävät onko ydinenergian

Lue koko kirjoitus »

Kunnallinen päätöksenteko sukupuolineutraaliksi

Aloite (2) Kokoomuksen puoluekokoukselle Rovaniemellä 15.-17.6.2012 KUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO SUKUPUOLINEUTRAALIKSI Mahdollisuuksien tasa-arvo ja kansalaisten yhtäläiset oikeudet ovat kokoomuslaisessa politiikassa keskeisiä ihanteita. Erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo on jalo tavoite, jota tulisi edistää kaikin keinoin. Sen toteuttamiseksi tulisi kaikista julkishallinnonsukupuolikiintiöistä lähtökohtaisesti luopua. Erityisen näkyvästi kiintiöt ilmenevät kunnissa, joissa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti päätöksentekoelinten jäsenten, valtuustoa lukuunottamatta, tulee olla vähintään 40% miehiä ja 40% naisia.

Lue koko kirjoitus »