karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

KANNANOTTO: Yhteinen Pohjanmaa kuoli tänään


Yhteinen Pohjanmaa kuoli tänään

Pohjanmaan Kokoomusnuoret ovat tyrmistyneitä tänään vahvistuneesta tiedosta, jonka mukaan Vaasan keskussairaala menettää laajan päivystyksensä. Samalla voitaneen ainakin hetkeksi unohtaa ”yksi yhteinen Pohjanmaa” -käsite.

Vastaavaa kahta vierekkäistä, talouspoliittisesti näin erilaista seutua ei Suomesta muualta löydy. Molemmilla maakunnilla on omat merkittävät vahvuutensa: Etelä-Pohjanmaan elintarvikeosaaminen ja Pohjanmaan maakunnan raskas teollisuus sekä energiaklusteri. Nämä seikat tekevät lähtökohtaisesti molemmista valtakunnallisesti vahvan yhteisen Pohjanmaan, jossa talouden tukipilarit syntyvät erilaisilta sektoreilta.

Päivystysasiassa Vaasan seudun paikalliset toimijat pyysivät apua Seinäjoelta, sitä saamatta. Sen sijaan eteläpohjalaiset olivat hiljaa tai kampanjoivat vain oman päivystyksensä puolesta. Vaasan alueen paikallispoliitikot osoittivat aitoa tahtoa pitää koko alueen puolta. Tästä osoituksena yksikään edustaja ei vaatinut Seinäjoen sairaalan alasajoa, vaan valtaosa puhui aidosti molempien päivystysten puolesta esittämällä 12+1-mallia.

Pohjanmaan Kokoomusnuorten mielestä ratkaisevaksi asiassa nousivat eteläpohjalaisten edustajien mietteet ja kanta – tai pikemminkin niiden puuttuminen. Olemme pettyneitä siihen, millä tavalla erityisesti eteläpohjalaiset eivät tuoneet vahvemmin esiin yhteistyöhaluja Pohjanmaan kanssa. Aito yhteen hiileen puhaltamisen tahto ja yhden Pohjanmaan rakentamishalu puuttuivat täysin. Tämä kulminoitui viimeistään äänestyksessä eduskunnan täysistunnossa, jossa suurin osa pohjalaisedustajista äänesti tyhjää tai molempien sairaaloiden täyttä päivystystä vastaan. Tuen puute oli havaittavissa kuitenkin jo paljon aikaisemmin.

Maakuntauudistuksen myötä tiettyjä toimintoja tulee yhdistää, ja monelta sektorilta löytyy varmasti säästökohteita, etenkin hallinnosta. Tästä esimerkkinä tekninen toimi, jonka voisi yhdistää kahden kaupungin kesken. Keskussairaala-asiassa kyse on kuitenkin terveydestä ja ihmishengistä.

Yhteinen Pohjanmaa kuoli tänään. Poliittinen kuilu Seinäjoen ja Vaasan välillä on syvempi kuin miesmuistiin, ja tilanteen korjaamiseksi tarvitaan aitoja sillanrakentajia. Sellaisia päättäjiä, jotka kykenevät ajattelemaan tärkeitä asioita koko Pohjanmaan, ei pelkästään yhden kaupungin kannalta.

Tommi Mäki, puheenjohtaja
Pohjanmaan Kokoomusnuoret


Varapuheenjohtaja 2017, Pohjanmaan Kokoomus

_____________________________________________________________________________

Pohjanmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsenet kirjoittavat kuukausittain ajankohtaisista ja puhuttavista aiheista tässä blogissa!