karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Häjyporvari-blogi osa 3: Keskusta yksityisautoilijoiden kukkarolla


Keskusta lisäisi yksityisautoilijoiden taakkaa entisestään

Yksityisautoilun verotaakka on Suomessa liian korkea ja silti tiestö on huonossa kunnossa. Suomalaisilta autoilijoilta kerätään vuodessa 8 miljardia euroa autoiluun liittyvien maksujen kautta. Tästä käytetään tiestön kunnossapitoon alle 1 miljardi euroa eli vain noin 10 %. Kun autoverosta päätettiin aikoinaan, sovittiin, että autoilusta kerätyillä maksuilla pidetään Suomen tiestö kunnossa. Tilanne on tällä hetkellä se, että Suomen tiestön kunto on historiallisen huono ja tämän lisäksi autokanta meillä on Euroopan mittapuulla yksi vanhimmista. Käsittämätöntä, eikö totta?

Uuden auton ostohinnasta autoveron osuus Suomessa on 30-45 %. Tähän lisätään vielä arvonlisävero 24 %. Näin ollen jo auton ostohinnasta veron osuus on vähintään 50-60 %. Mikäli auto maahantuodaan EU:n ulkopuolelta, lisätään hintaan vielä 10 % tullimaksu (USA, Japani). Ostohinnan lisäksi autoilua verotetaan vuosittain nousevalla, päästöihin perustuvalla käyttömaksulla, sekä polttoaineverolla. Polttoaineen litrahinnasta veron osuus on jo nyt lähes 80 %. Yksityisautoilun asema onkin Suomessa melko tukala ja etenkin uuden auton hankinta yhä useammalle lähestulkoon mahdotonta.

Vaikka edellisestäkään autoiluun liittyvästä väliaikaisesta verosta ei ole päästy eroon, esittää Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä verotuksen tiukentamista entisestään (verkkouutiset 21.3.2015). Malli olisi hänen mukaansa väliaikainen polttoainevero, joka lisäisi autoilun kustannuksia entisestään merkittävästi. Tämä olisi isku etenkin haja-asutusalueiden ja maaseudun asukkaille, joille oma auto on välttämätön kulkuneuvo puutteellisen ja huonon julkisen liikenteen vuoksi. Odotettavissa tuskin on myöskään lähitulevaisuudessa metroliikennettä esimerkiksi Seinäjoen tai Vaasan seudulla, joten emme voi laskea maaseudulla mitään julkisen liikenteen varaan. Kysynkin, voiko kukaan kaupunkikeskusten ulkopuolella asuva Suomalainen äänestää sokeasti tällaisia järjettömyyksiä laukovaa puoluetta, joka ei kykene huomioimaan maaseudun asukkaiden todellisia tarpeita? Harvoin minkään puolueen esitykset saavat aikaan niin paljon raivoa kuin tämä viimeisin Sipilän esittämä malli, joka tukee kaikkea muuta kuin maaseutua.

Miten voi olla mahdollista, että Suomen kaltaisessa korkeakulttuurisessa hyvinvointivaltiossa ei tiestön kunnostamiseen ja ylläpitoon löydy rahaa mistään. Mihin katoaa se 7 miljardia vuosittain, joka pitäisi käyttää Suomen teiden ylläpitoon?

Saamme toistuvasti lukea valitettavia uutisia nuorten liikennekuolemista, ei tarvita kalliita tutkimuksia selvittämään mistä tämä johtuu. Huonokuntoiset tiet yhdistettynä muutaman sadan euron halpaan ensiautoon on yhdistelmänä kuin tikittävä aikapommi. Onnettomuustilanteessa vanhan auton turvalaitteistoa ei voi edes verrata nykyaikaisten automallien vastaaviin laitteisiin.

Autoveron poisto tai merkittävä kevennys myös osaltaan uudistaisi Suomen autokantaa radikaalisti, mikä lisäisi autojen turvallisuutta vähentäen myös liikennekuolemien määrää. Yksityisautoilun vero- ja maksutaakkaa tulisi ihan jo pelkästään edellä mainittuihin turvallisuustekijöihin vedoten keventää huomattavasti ja kerätyt varat tulisi kohdistaa laajemmin teiden kunnossapitoon eli siihen, mihin ne alun perin on suunniteltu. Tällä muutoksella olisi erittäin voimakas vaikutus etenkin pienituloisille autonostoa harkitseville sekä maaseudun ja haja-asutusalueiden asukkaille. Kaikkein tärkeimpänä näen kuitenkin ehdotetun muutoksen tuoman vaikutuksen liikenneturvallisuuden lisääntymisenä. En minä, eikä varmasti kukaan muukaan halua enää yhdenkään läheisen menehtyvän liikenteessä huonon tiestön tai auton heikkojen ja vanhanaikaisten turvalaitteiden vuoksi.

Tommi Mäki
Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

_____________________________________________________________________________

Pohjanmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsenet kirjoittavat kuukausittain ajankohtaisista ja puhuttavista aiheista tässä blogissa!