karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Janne Sankelo: Värisuora vauhdittaa


Puolueen varapuheenjohtaja Janne Sankelon kolumni

Värisuora vauhdittaa

Janne Sankelo

Politiikan syksy sai uutta väriä kun vihreät päättivät seurata vasemmistoliiton keväistä esimerkkiä lähteä pois hallituksesta. Tämä supisti hallituspuolueiden eduskuntaenemmistön pienimpään mahdolliseen. Tilanne valiokunnissa on jotakuinkin sama. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa on tätä kirjoittaessa ainoana lainsäädäntävaliokuntana jopa oppositioenemmistö. Tämä tullaan kuitenkin muuttamaan pian työskentelyn helpottamiseksi.

Hallituskokoonpanon muuttuminen tarjosi kokoomukselle mahdollisuuden ympäristöministerin tehtävään pitkästä aikaa. Edellisen kerran salkku oli kokoomuksella vuonna 1995 Sirpa Pietikäisen hoitaessa tehtävää. Nyt meillä on lisäksi sekä elinkeino- sekä maa- ja metsätalousministerit. Tämä trio muodostaa samalla ainutlaatuisen luonnonvarapolitiikan värisuoran. Odotusarvot kokoomusta kohtaan ovat kovat.

Uskon hallitukseen jääneen nyt sellaisia poliittisia voimia, jotka näkevät paremmin ne mahdollisuudet, joita kotimainen biotalous voi merkitä Suomelle tulevaisuudessa. Uuden kasvun luomiseksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla saadaan vietyä eteenpäin sellaisia hankkeita, jotka ovat patoutuneet lupakäsittelyyn. Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen väläytteli heti alkuun lupaprosessien joustavoittamista ja säätelyn purkamista. Niille onkin todellinen tarve. Lupakäsittelytvoivat nykyisellään kestää vuosia ja maksaa maltaita.

Mietittävää riittää muissakin uudistuksissa. Keskustan riippakivenä toiminut jätevesiasetus on ollut viime viikkojen ykköspuheenaihe. Siihen tehtäviä muutoksia selvitellään. Myös esimerkiksi nitraattiasetusta olisi mielestäni syytä tarkastella uudelleen. Siihen lienee nyt aiempaa paremmat edellytykset.

Suomessa on turvemaata noin 9,4 miljoonaa hehtaaria eli kolmannes maapinta-alastamme. Turvetuotannossa siitä on 0,6 prosenttia. Suota pitäisi riittää meillä monenlaiseen tarkoitukseen. Turvealalla on myös otettu opiksi vanhoista virheistä. Uudella tekniikalla rakennetuilta tuotantoalueilta virtaa nykyään ulos puhtaampaa vettä kuin tavalliselta suolta. Metsätaloudessa suunta on kohti metsätalousyrittäjyyttä ja ratkaisujen tulisi olla sen mukaisia. Esimerkiksi sukupolvenvaihdosjärjestelmän kehittämiseen ja metsätilakaupan edistämiseen tulisi laittaa vauhtia.

Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa luvataan etsiä ratkaisuja kotimaisten polttoaineiden hakkeen ja turpeen kilpailukyvyn turvaamiseksi suhteessa kivihiileen, joka on tällä hetkellä näitä kilpailukykyisempi. Turpeen ja puuhakkeen kilpailukyvyn edistäminen verotuksellisin keinoin olisi luonnollinen jatkumo käydä hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti asiaan kiinni. Kokoomuksella on valmiudet edistää asiaa jo vuoden 2015 alusta. Kotimaisen energiantuotannon kannalta kyse on merkittävästä asiasta. Vaihtotase paranisi ja maahan saataisiin uutta työtä. Pohjanmaalle kotimaisella energialla on myös suuri aluetaloudellinen merkitys.

Kokoomuksella on nyt erinomainen mahdollisuus näyttää, millaista järkivihreää luonnonvarapolitiikkaa se pystyy tekemään. On silti hyvä muistaa, että vaalikautta on jäljellä enää puolisen vuotta. Se on lainsäädäntötyössä varsin lyhyt aika. Hallitusohjelma antaa puitteet, mutta keinoissa on nyt enemmän valinnan varaa. Värisuorasta onkin  otettava irti se mitä voidaan. Elinkeinojen ja ympäristönsuojelun intressit tulee sovittaa yhteen. Tällä linjalla on vahva luottamus suomalaisten keskuudessa.

Janne Sankelo
kansanedustaja, Kokoomuksen varapuheenjohtaja