karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

KANNANOTTO: Pohjanmaan Kokoomusnuoret ovat huolissaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen jatkuvuudesta.


Euroopan Unionin komissio teki 18.11.2015 esityksen asedirektiivistä ehdottamalla muutoksia nykyiseen aselainsäädäntöön EU:n jäsenmaissa. Uudistettavan direktiivin mukaan Suomessa erityisesti reserviläisten vapaaehtoista harjoittelua varten tarkoitettujen puoliautomaattisten aseiden (ns. reserviläiskiväärit) omistus ja hankinta muuttuisi käytännössä mahdottomaksi.

Uudistuksella olisi radikaali vaikutus vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja etenkin käytännön harjoitteluun. On myös hyvin todennäköistä että ensimmäisen kiristyksen jälkeen vaikutus ylettyy myöhemmin myös muihin aseluokkiin. Kaikkien reserviläisten, ampumaharrastajien ja metsästäjien onkin syytä olla huolissaan harrastuksen ja vapaaehtoisen harjoittelun säilymisestä jatkossakin.

Puolustusvoimat on joutunut säästämään viime hallituskaudella mm. kertausharjoituksista, joten reserviläisten omatoiminen ammunnan harjoittelu on omalta osaltaan kompensoinut kertausharjoitusten vähäistä määrää ja ylläpitänyt reservin osaamista.

Suomen tulee ehdottomasti saada kansallinen varauma tämän asedirektiivin toteutumisen yhteydessä, jotta vapaaehtoinen harjoittelu maanpuolustuksen hyväksi olisi esteetöntä myös tulevaisuudessa, eikä asetyyppien rajoitus koskisi Suomea.

Tommi Mäki
puheenjohtaja Pohjanmaan Kokoomusnuoret
Manolis Huuki
piirihallituksen jäsen, Pohjanmaan Kokoomusnuoret
Kampanjapäällikkö, maanpuolustuksenasialla.fi