karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Kiistakapulasta kilpailuvaltiksi


Vuonna 2020 elämme Suomessa, jossa pakollinen ruotsin kielen opetus on poistettu. Vaasan seudusta on muodostunut aidosti kaksikielinen ympäristö, jossa jo lapset leikkiessään saavat muualla maassa kadehdittavan kielitaidon. Nuoret muuttavat Vaasaan täällä järjestettävästä kaksikielisestä korkeakoulutuksesta työmarkkinoille saamansa kilpailuvaltin vuoksi.

Suomen kaksi yksikielisyyttä puhuttaa ja aiheuttaa eripuraa etenkin Vaasan seudulla. Suomi ei ole maailman ainoa valtio, jolla on useampi virallinen kieli. Tosin Suomi lienee ainoita, jossa kaikkien kansalaisten tulisi osata molemmat kielet täydellisesti. Vakiintuneen tilanteen vuoksi jokainen aiheesta aloitettu keskustelu laukaisee valtakunnallinen vastakkainasettelun ja sotatilan.

Lienee maalaisjärjelläkin ajateltuna selvää, että esimerkiksi itärajamme tuntumassa ruotsin kielestä on tuskin edes nimellistä hyötyä. Toisinaan venäjän kielen hallitseminen voi olla jopa suomeakin arvokkaampi taito. Pakollisesta ruotsin opetuksesta tullaan hyvin todennäköisesti nopeasti kansainvälistyvässä maassamme luopumaan. Vaikka tämä ei tapahtuisikaan seuraavan viiden vuoden sisällä, on asiaan hyvä varautua ennalta. Vaasan seudulle ominaisia ovat molemmat kotimaiset kielet. Tästä on helppo muodostaa alueelle vahva kilpailutekijä.

Kahden yksikielisyyden sijaan Vaasan seudulla tulee keskittyä aidon kaksikielisyyden rakentamiseen kaikilla koulutusasteilla. Vaasan korkeakoulukonsortion tulisi asettaa visiokseen yksi vahva kaksikielinen (itse asiassa kansainvälistyvässä maailmassa kolmikielinen) korkeakoulu. Tahtotila voidaan asettaa viiden tai kymmenen vuoden päähän kunhan päätöksillä ja yhteistyöllä pyritään saavuttamaan kyseinen tavoite. Samoin jo ala-asteelta alkaen tulee erillisiä suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja lähentää tai peräti yhdistää. Lapset oppivat toisen kielen parhaiten kuulemalla ja puhumalla – helpoiten tämä tapahtuu yhteisten leikkien kautta. Vapaaehtoisen kaksikielisyyden muodostaminen kilpailuvaltiksi tulee aloittaa jo nyt.

Visa Kananoja
piirihallituksen jäsen
Pohjanmaan Kokoomusnuoret ry

Julkaistu 28. elokuuta 2010 sanomalehti Pohjalaisessa