karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Kohti maataloustuista luopumista


Valtiontaloudessa ei ole ollut viime aikoina hurraamista. Eikä luettavaksi saamamme mielenkiintoinen budjettiehdotuskaan ongelmiin radikaaleja ratkaisuja tuo.

Tarpeellisista menoleikkauksista ja pienistä tulonlisäyksistä huolimatta valtion 2012 budjetti on kaukana nollabudjetista – se on alijäämäinen ja pakottaa lisävelan ottamiseen.

Säästöjä valtio hakee leikkaamalla muun muassa maataloustukia, mikä sinänsä on perusteltua. Maatalouden tulisi elinkeinona pärjätä markkinoilla kokonaan ilman kansallisia tukia siinä missä muidenkin elinkeinojen.

Suomessa kauppa on osittain kuluttajien omien valintojen, osittain suurten kauppaketjujen vuoksi hyvin keskittynyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että elintarvikkeiden kuluttajahintojen noustessa tuottaja ei saa hintatason eikä maataloustarvikehintojen kehityksestä huolimatta yhtään enempää tuloja. Sen sijaan kuluttajahintojen nousu hyödyttää tukkuliikkeitä ja kauppaa. Tuottajan asema on korjattavissa yhdellä lakiesityksellä.

Käytännössä maatalousyrittäjien neuvotteluasema tuotteitaan hinnoitellessa on huomattavasti keskittynyttä kauppaa heikompi. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että heikomman suojan periaate toteutuu myös alkutuotannon ja tukkuportaan välisissä neuvotteluissa. Säätämällä lain suojaamaan maanviljelijöitä kohtuuttomilta ehdoilta, saadaan kerralla kaksi asiaa kuntoon: sekä poistettua tarve kansallisille maataloustuille että saamalla maanviljelijöiden työ kannattavammaksi ja säilytettyä maakunnalle tärkeä elinkeino hengissä.

Visa Kananoja
Pohjanmaan Kokoomusnuoret ry.
Jalasjärvi

Julkaistu 22. syyskuuta 2011 sanomalehti Ilkassa