karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Kokoomusnuorten piirijärjestöt: työehtosopimusten yleissitovuus poistettava


Lapualla viikonloppuna järjestäytyneet Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan Kokoomusnuoret kannattavat työehtosopimusten yleissitovuuden poistoa. Piirien mielestä yleissitovuuden poisto parantaa Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä. Työehtosopimusten yleissitovuuden poistolla ei ajeta kansallista palkka-alea, vaan pyritään luomaan uusia työpaikkoja, löytämään keinoja työllistymisen parantamiseen sekä nostamaan yritysten menestystä kansainvälisessä vertailussa.

Työttömien joukossa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat ja kykenisivät tekemään töitä. Heidän työ- ja toimintakykynsä ei aina vastaa työehtosopimusten alinta palkkaluokkaa. Sen vuoksi työnantajat eivät palkkaa heitä ja työmarkkinatuesta sekä muista etuuksista muodostuu henkilön pääasiallinen toimeentulon lähde. Avoimille työmarkkinoille työllistyminen voi erilaisista työvoimapoliittisista toimenpiteistä huolimatta olla haastavaa. Työehtosopimusten vuoksi myös alimmalle palkkaluokalle on muodostunut suuret osaamisvaatimukset. Kuitenkin heidän joukossaan olisi huomattava määrä potentiaalia, joka nyt menee hukkaan. Myös erilaisten elämäntilanteiden, kuten sairastamisen, jälkeen täysipäiväiseen työelämään siirtyminen voi olla vaikeaa.

Työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden väliin tarvitaan joustoa. Ihmisen tulisi saada oman työ- ja toimintakykynsä, mukaista palkkaa. Tällainen järjestelmä toimii jo nyt muun muassa monilla myyntialoilla.
– Esimerkiksi työaikaan ja palkkaan liittyvät asiat tulisivat olla työnantajan ja työntekijän välisiä sopimuksia, mikäli niistä vallitsee yksimielisyys, linjaa Satakunnan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Marttinen.

Tarkoituksena on, että järjestelmä kannustaa työntekoon ja mahdollistaa kolmansien osapuolien neuvottelemista yleissitovista työehtosopimuksista poikkeavat, työntekijän elämäntilanteen mukaiset työsuhteet.

 

Lisätiedot:

Päivi Eskola
puheenjohtaja, Hämeen Kokoomusnuoret ry
040-825 2386
paivi.e.eskola@gmail.com

Riina-Eveliina Eskelinen
puheenjohtaja, Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry
044-290 5120
riinaeve@hotmail.com

Visa Kananoja
puheenjohtaja, Pohjanmaan Kokoomusnuoret ry
040-767 2453
visa@kananoja.com

Matias Marttinen
puheenjohtaja, Satakunnan Kokoomusnuoret ry
044-269 3113
matias.marttinen@gmail.com

 

Kannanotto Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n nettisivustolla.

Julkaistu 14. tammikuuta 2013 sanomalehti Ilkan ja Pohjalaisen nettisivustolla.