karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Kunnallinen päätöksenteko sukupuolineutraaliksi


Aloite (2) Kokoomuksen puoluekokoukselle Rovaniemellä 15.-17.6.2012

KUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO SUKUPUOLINEUTRAALIKSI

Mahdollisuuksien tasa-arvo ja kansalaisten yhtäläiset oikeudet ovat kokoomuslaisessa politiikassa keskeisiä ihanteita. Erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo on jalo tavoite, jota tulisi edistää kaikin keinoin.

Sen toteuttamiseksi tulisi kaikista julkishallinnonsukupuolikiintiöistä lähtökohtaisesti luopua. Erityisen näkyvästi kiintiöt ilmenevät kunnissa, joissa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti päätöksentekoelinten jäsenten, valtuustoa lukuunottamatta, tulee olla vähintään 40% miehiä ja 40% naisia.

Viime vuosina sukupuolineutraalius on noussut julkisessa keskustelussa ja lainsäädännön suunnittelussa toistuvasti esiin, minkä valossa sukupuolikiintiöt ovat äärimmäisen takaperoisia. Ei ole oikeudenmukaista arvottaa luottamustointen jaossa tehtävän hoidon kannalta irrelevantteja ominaisuuksia henkilökohtaisten meriittien edelle.

Irvokkaimmillaan kiintiöt halventavat demokratiaa. Suomen kuntakentältä on lukuisia esimerkkejä, joissa kiintiöiden täyttämiseksi on jouduttu jättämään suoranaisia vaalivoittajia nimeämättä esim. kunnanhallitukseen. Vastaavasti jopa tohtoristason osaaminen on jäänyt hyödyntämättä, kun lautakuntapaikkojen jaossa seurataan orjallisesti kiintiösääntöä.

Kiintiöjärjestelmä myös jarruttaa tehokasta kunnallishallintoa. Edellä mainitun osaamisvajeen lisäksi merkittävä osa vaalikauden alusta kuluu päätöksentekoelinten paikkajakojen suunnitteluun poliittisten ryhmittymien välillä, minkä sukupuolikiintiöt tekevät moninkertaisesti hankalammaksi.

Usein lopputulos on se, että lautakuntapaikan vie kiintiömies rautaisen naisasiantuntijan sijasta. Koko asetelman suurin kärsijä on tavallinen kuntalainen, joka ei säännöksen takia saa parasta mahdollista julkista valtaa.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa kokoomuksen
puoluehallitusta ja puoluejohtoa sekä kehottaa ministeriryhmää,
eduskuntaryhmää ja europarlamenttiryhmää toimimaan aktiivisesti
kunnallishallinnollisten sukupuolikiintiöiden poistamisen puolesta.