karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Peltorakenneuudistus aloitettava


Aloite (5) Kokoomuksen puoluekokoukselle Rovaniemellä 15.-17.6.2012

PELTORAKENNEUUDISTUS ALOITETTAVA

Maanviljelyksessä peltojen osalta pätee lähes aina se pääsääntö, että suuri on kaunista. Suomalainen maatalous tarvitsee kipeästi suurempia peltoja. Keskimääräinen peruslohko on maassamme vain noin 2,1 hehtaaria. Suurimmat peltolohkot EU:ssa on yli sadan hehtaarin.

Kaksikymmentä vuotta sitten yli sadan hevosvoiman traktori oli pelloillamme suuri. Tänä päivänä yli 250 hevosvoimainenkaan ei ole tavaton näky. Kylvökoneet, puimurit ja muut työkoneet ovat suurentuneet, mutta pellot, joissa niiden pitää työskennellä, ovat jääneet jälkeen.

On olemassa alueita, joissa pelloista ei ole mahdollista saada järkevästi suurempia maantieteellisten syiden takia. Kuitenkin suurimmassa osassa Suomea, esimerkiksi Pohjanmaan lakeuksilla, näitä esteitä ei ole. Osa tiloista on yrittänyt ratkaista ongelmaa ostamalla peltoa. Tämä on kuitenkin pidemmän päälle huono ratkaisu maatalouden kustannuskehityksen kannalta.

Suomeen tarvitaan peltorakenneuudistus, jonka tavoitteena olisi peruslohkojen keskimääräisen pinta-alan kaksinkertaistaminen. Maaseutuviranomaiset yhteistyössä viljelijöiden kanssa aloittaisivat tilusjärjestelyselvitykset paikallisesti niillä alueilla, joissa peltolohkorakenteen parantamisedellytyksiä olisi.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa kokoomuksen
puoluehallitusta ja puoluejohtoa sekä kehottaa ministeriryhmää ja
eduskuntaryhmää edistämään aktiivisesti maataloudenkilpailukyvyn
parantamiseksi peltorakenneuudistuksen käynnistämistä, päämääränä
keskimääräisen peltolohkojen pinta-alan kaksinkertaistaminen.