karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Perintöverotus Ruotsin malliin


Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen otti Vaasassa kantaa suomalaisyritysten sukupolvenvaihdoksiin (Pohjalainen 10.5.). Hän ehdotti viiden vuoden verovapautta perintö- ja lahjaverosta. Eli hän haluaa otettavaksi käyttöön määräaikaisen Ruotsin mallin. Ruotsi poisti perintö- ja lahjaveron vuonna 2005, sillä sen havaittiin hankaloittavan yritysten sukupolvenvaihdoksia ja aiheuttavan perintöomaisuuden kaksinkertaisen verotuksen. Suomessa tämän muuttamiseksi ei ole tehty mitään.

Käytännössä perinnön saaja joutuu usein tilanteeseen, jossa vero on maksettava heti. Se ei onnistu perintöä realisoimatta, mikä edellyttää usein perityn asunnon, maatilan tai perheyrityksen myymistä. Yritysten on mahdollista maksaa perintövero heti, mutta se edellyttää huomattavan varallisuuden irrottamista liiketoiminnasta veronmaksuun, mikä aiheuttaa vaikeuksia toiminnan jatkamiselle veron maksamisen jälkeen.

Yksinkertaistettuna nykyinen veromalli katkaisee yritysten kehityksen ja kasvun ja pakottaa perinnönsaajat myymään sen ulkopuoliselle, jopa ulkomaiselle ostajalle.

Kuten Vanhanenkin totesi, suurteollisuus ei pysty lisäämään työvoimaansa niin merkittävästi, kuin kasvavat perheyritykset pystyisivät. Ruotsin malli edistää yritysten sukupolvenvaihdoksia ja tukee niiden kasvua sekä yleistä talouskasvua. Valtion saama perintöverotulo siirtyy myöhemmäksi, kun perintö verotetaan vasta myytäessä omaisuus muusta syystä.

Perintöä ei veroteta omaisuuden siirtyessä perijälle. Tällöin perinnönsaaja ja yritystoiminnan jatkaja ei saa toimintaa aloittaessaan valtavaa verorasitusta, vaan vero peritään vasta, kun omaisuus tai sen osa myydään edelleen ja kun varoja on oikeasti käytössä.

Mielestäni Vanhasen ehdotus on oikeansuuntainen, mutta olisin valmis ottamaan mallin käyttöön pysyvästi ilman määräaikaa.

Itse asiassa Pohjanmaan Kokoomusnuoret ovat jättäneet aloitteen kesän puoluekokoukselle siirtymisestä perintöverotuksessa Ruotsin malliin.

Uskon Vanhasen ehdotuksen suuntaviivojen saavan tukea vähintään nuorilta kokoomuslaisilta.

Visa Kananoja
puheenjohtaja
Pohjanmaan Kokoomusnuoret
Vaasa

Julkaistu 24. toukokuuta 2012 sanomalehti Pohjalaisessa