karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Pohjanmaan Kokoomusnuoret: Sukupuolikiintiöt pois kuntapolitiikasta


Tiedote 9.6.2012 Lapualla
Julkaisuvapaa: heti

Sukupuolten välinen tasa-arvo on tavoite, jota tulisi edistää kaikin keinoin. Sen toteuttamiseksi tulisi kaikista julkishallinnon sukupuolikiintiöistä lähtökohtaisesti luopua. Erityisen näkyvästi kiintiöt ilmenevät kunnissa, joissa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti päätöksentekoelinten jäsenten, valtuustoa lukuunottamatta, tulee olla vähintään 40% miehiä ja 40% naisia.

– Sukupuolikiintiöt halventavat demokratiaa. Erityisesti kiintiöiden ongelmat korostuvat kuntapolitiikassa. Suomen kuntakentältä on lukuisia esimerkkejä, joissa kiintiöiden täyttämiseksi on jouduttu jättämään suoranaisia vaalivoittajia nimeämättä kunnanhallituksiin tai muille merkittäville paikoille, Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Visa Kananoja kritisoi.

– Vastaavasti jopa tohtoristason osaaminen on jäänyt hyödyntämättä, kun lautakuntapaikkojen jaossa seurataan orjallisesti kiintiösääntöä. Usein lopputulos onkin, että kiintiömies vie rautaisen naisasiantuntijan paikan tämän osaamisalueen lautakunnasta ja toisin päin. Erityisesti nuoret naiset ja nuoret miehet joutuvat väistymään tällaisessa asetelmassa. Koko asetelman suurin kärsijä on tavallinen kuntalainen, joka ei säännöksen takia saa parasta mahdollista julkista valtaa.

Viime vuosina sukupuolineutraalius on noussut julkisessa keskustelussa ja lainsäädännön suunnittelussa toistuvasti esiin, minkä valossa sukupuolikiintiöt ovat äärimmäisen takaperoisia. Ei ole oikeudenmukaista arvottaa luottamustointen jaossa tehtävän hoidon kannalta irrelevantteja ominaisuuksia henkilökohtaisten meriittien edelle. Kiintiöjärjestelmä myös jarruttaa tehokasta kunnallishallintoa. Edellä mainitun osaamisvajeen lisäksi merkittävä osa vaalikauden alusta kuluu päätöksentekoelinten paikkajakojen suunnitteluun poliittisten ryhmittymien välillä, minkä sukupuolikiintiöt tekevät moninkertaisesti hankalammaksi.

Lisätietoja:

Visa Kananoja
puheenjohtaja, Pohjanmaan Kokoomusnuoret ry
040-767 2453
visa@kananoja.com

Riikka Talvitie
järjestösihteeri
040-930 7100
riikka.talvitie@kokoomusnuoret.fi

Kannanotto julkaistiin 9. kesäkuuta 2012 sanomalehti Pohjalaisen ja sanomalehti Ilkan nettisivustoilla sekä 10. kesäkuuta 2012 painetussa lehdessä.