karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Rakennusvalvonta remonttiin


Kuntien rakennusvalvonta ei pysy enää rakennusalan kyydissä. Se ei ole pystynyt estämään rakennusten homevaurioita eikä muitakaan suuria rakennusvirheitä. Rakennuttajat eivät ole tyytyväisiä palvelun laadukkuuteen. Rakennus- ja muiden toimenpidelupien käsittelyajat venyvät eikä kunnissa saada samanlaista kohtelua.

Rakentamista koskevat lait ja määräykset ovat samat koko Suomessa. Silti niitä tulkitaan mielivaltaisesti jopa kunnan sisällä. Tarkastusten määrät vaihtelevat: toisessa kunnassa maksat 13 viranomaiskatselmuksesta ja toisessa saatat selvitä yhdellä katselmuksella. Rakennusten käyttöönoton periaatteet vaihtelevat ja jopa kerrosalan tulkinnat saattavat vaihdella kunnittain. Rakennussuunnitelmien toimittaminen hoituu joissain kunnissa sähköisesti, mutta toisissa joutuvat suunnittelijat ajamaan satoja kilometrejä vain koska suunnitelmat on esiteltävä rakennusvalvonnalle paikanpäällä.

Poliittisten päättäjien olisi siis aika miettiä miten uudesta tulevasta kunnan veronmaksajasta olisi huolehdittava. Rakennusvalvonta tulisi yksityistää autokatsastuksen tapaan tai vähintäänkin järjestää suuremmiksi alueellisiksi yksiköiksi.

Rakennusvalvonnan remontilla hallinnolliset kulut saataisiin pienennettyä sekä toimintatapoja ja käytäntöjä yhtenäistettyä. Palvelu paranisi ja lupamenettelyprosessit nopeutuisivat kun yhden rakennusvalvojan vastuulla ei olisi enää koko kunnan rakennusvalvonta. Lisäksi rakennusvalvonnan osaamista voitaisiin parantaa palkkaamalla eri rakennusvaiheiden asiantuntijoita. Näin rakentamisen laadukkuus taattaisiin myös yksityisille rakennuttajille.

 

Marika Kasi
piirihallituksen jäsen
Pohjanmaan Kokoomusnuoret