karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Turkistarhaukselle tulevaisuudenuskoa


Lemmikkien huono kohtelu lisääntyi pääkaupungissa (HS 21.2.10). Helsingin ympäristökeskus teki vuonna 2009 yhteensä 298 tarkastusta joista jopa 68 prosentista löytyi huomautettavaa. 41 prosenttia vaati kiireellisiä toimenpiteitä, kuten eläinten siirtämistä toiseen hoitopaikkaan tai jopa eläimen lopettamista.

Samoilla kommenteilla, joilla eläinaktivistit ovat vaatineet turkistarhauksen kieltämistä Suomessa, voisi lemmikkieläinten pidon vaatia kiellettäväksi pääkaupungissa. Pohjanmaan kokoomusnuorten mielestä on kuitenkin järkevää, että molemmissa asioissa keskityttäisiin asioiden korjaamiseen kieltämisinnon sijaan.

Turkistarhaajia on jo 15 vuoden ajan pidetty löysässä hirressä. Nyt alalle on aika luoda tulevaisuuden uskoa. Siitä hyötyvät eläimet, tarhaajat ja heidän perheensä, asiakkaat ja viennin kautta koko Suomen kansa.

Pohjanmaan kokoomusnuoret ehdottaa että turkistarhaajat, alan teollisuus, MTK, maa- ja metsätalousministeriö, Evira ja kuluttajajärjestöt rakentaisivat yhdessä alan laatustandardit ja -sertifikaatit tehden tuotannosta mahdollisimman avointa.

 

Matti Yli-Ojanperä
hallituksen jäsen
Pohjanmaan Kokoomusnuoret
Seinäjoki