karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Työnantajalle oikeus irtisanoa ja saattaa vastuuseen laittomaan lakkoon osallistunut työntekijä


Pohjanmaan Kokoomusnuoret vaatii työnantajalle oikeutta irtisanoa laittomaan lakkoon osallistunut työntekijä. Lisäksi yksittäinen työntekijä tulee voida asettaa yritykselle aiheutuneista tappioista vahingonkorvausvastuuseen osallistuessaan laittomaan lakkoon.

Suomessa järjestettiin 108 lakkoa vuoden 2013 aikana. Lakoissa menetettiin yli 25 000 työpäivää. Lakoista yli 90 %:a oli laittomia.
Työntekijän palkkaaminen yritykseen on aina taloudellinen riski ja investointi. Työnantajan tulee voida luottaa työntekijöiden tekevän työsopimuksessa sovitut työt, jotta yrityksen toimintaedellytykset täyttyvät. Lakkoherkässä Suomessa laittomat lakot aiheuttavat yrityksille valtavia taloudellisia tappioita, hankaloittavat yritysten toimintakykyä, kasvumahdollisuuksia ja luotettavuutta globaaleilla markkinoilla.

Naapurimaassamme Ruotsissa säädettiin 1990-luvun alussa lakia siten, että yksittäinen työntekijä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen osallistuessaan laittomaan lakkoon. Laki onkin laskenut merkittävästi laittomien työtaisteluiden määrää viime vuosina. Vuonna 2013 Ruotsissa järjestettiin vain yksi laiton lakko.

Pohjanmaan Kokoomusnuoret on huolissaan lakkojen vaikutuksesta Suomen talouteen ja uskovatkin näiden keinojen luovan kasvua ja vakautta maamme yrityselämälle.