karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Vähittäiskaupalle valvoja


Aloite (6) Kokoomuksen puoluekokoukselle Rovaniemellä 15.-17.6.2012

VÄHITTÄISKAUPALLE VALVOJA

Kilpailuviraston visioissa Suomi on uudistumiskykyinen markkinatalous, jossa kilpailu palvelee kuluttajien ja elinkeinoelämän etua. Vähittäiskaupan suhteen virasto ei ole kuitenkaan onnistunut päämäärässään,vaan Suomessa se on yksi maailman keskittyneimmistä.

Esimerkiksi maidon hinta on kasvanut Suomessa lähes10 prosenttia vuosien 2004 ja 2010 välillä. Arvonlisäveron ja teollisuuden osuus hinnasta on pienentynyt ja tuottajan osuus on pysynyt samana. Sen sijaan kaupan osuus on kasvanut yli 50 prosenttia.

Tilanne ei koske vain Suomea. Iso-Britannian konservatiivihallitus on reagoinut vastaavanlaiseen tilanteeseen maassaan perustamallavähittäiskaupan valvojan tehtävän. Hallituksen mukaan kaupan asema on kasvanut liian vahvaksi tarjontaketjujen muihin osapuoliin verrattuna.

Valvojan tehtävä on varmistaa, että kaupankäynnissänoudatetaan samassa yhteydessä määriteltyjä vähittäiskaupan toimintatapaohjeita. Näiden ohjeiden mukaan kauppa ei saa hyödyntää tavarantoimittajan heikompaa asemaa tai taloudellista tilannetta.

Asiamies suorittaa tutkimuksia joko oman harkinnan mukaan tai ilmoitusten perusteella. Ilmoitukset saavat olla nimettömiä, jotta tavarantoimittajien ei tarvitsisi pelätä kostotoimenpiteitä kaupalta.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa kokoomuksen
puoluehallitusta ja puoluejohtoa sekä kehottaa ministeriryhmää ja
eduskuntaryhmää toimimaan siten, että Suomeen nimitetään Iso-Britannian
mallin mukaisesti vähittäiskaupan valvoja ja määriteltäisiin vastaavanlaiset
toimintatapaohjeet.