karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Vanhemmuuden kustannukset järkiperäistettävä


Aloite (2) Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokoukselle 9.-11.11.2012 Oulussa

 

Perheenlisäys on useimmiten iloinen asia ja on hyvä, että yhteiskunnassamme on erilaisia tukitoimia lapsiperheille. Vanhemmuuden kustannuksien jakautumisessa on kuitenkin selvä epäkohta, johon on puututtava.

Nykyisin naisen saadessa lapsen, lankeaa hänen äitiyslomansa rahoittaminen pääosin yrittäjän vastuulle. Yrittäjän täytyy maksaa äitiysloman palkkakulut sosiaalikuluineen ja erillinen lomapalkka. Näistä valtio korvaa vain osan. Lisäksi yrittäjä joutuu useimmiten palkkaamaan äitiyslomasijaisen, mitä valtio ei kompensoi. Yrittäjänaisten tekemien laskelmien mukaan keskimääräinen äitiyslomasta kertyvä kustannus on yli 10 000 euroa. Tämä sisältää sekä työnantajan osuuden äitiysloma-ajan palkkamenoista että sijaistyöntekijän kustannukset. Äidin työnantaja vastaa kaikista kustannuksista.

Rekrytointitilanteessa vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen on tasa-arvonäkökulmasta arveluttava. Uusia työntekijöitä palkatessaan työnantaja arvioi henkilön yritykselle tuomaa lisäarvoa. Naiset, jotka kuuluvat siihen ikäluokkaan, jossa lapsia yleisemmin hankitaan, eivät ole rekrytointitilanteessa kovin vahvoilla.

Pohjanmaan Kokoomusnuorten mielestä valtion kompensaation jälkeiset vanhemmuuden kustannukset on vanhempien tasa-arvoisen kohtelun vuoksi jaettava tasaisemmin sekä äidin että isän työnantajan kesken. Äitiyslomasijaisen aiheuttamia palkkakuluja ei kuitenkaan tule missään tapauksessa Yrittäjänaisten tapaan lukea mukaan vanhemmuuden kustannuksiin. Vanhemmuuden kustannuksista keskusteltaessa on keskityttävä vanhemmuudesta välittömästi seuraaviin kustannuksiin, joita muut työntekijäkulut, kuten sijaisjärjestelyiden kulut eivät ole.

 

Pohjanmaan Kokoomusnuoret esittää, että

hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous  velvoittaa liittohallitusta tai sen alaista työryhmää laatimaan seuraavan liittokokouksen hyväksyttäväksi mallin vanhemmuuden kustannusten jakamisesta tasaisemmin molempien vanhempien työnantajien kesken.