karuselli-2015-01 karuselli-2015-03 karuselli-2015-02 karuselli-2012-07 karuselli-2015-04

Yleisradiosta yleisön media


Aloite (7) Kokoomuksen puoluekokoukselle Rovaniemellä 15.-17.6.2012

YLEISRADIOSTA YLEISÖN MEDIA

Keskusteltaessa Yleisradion asemasta pääasiassa toistuvat kysymykset, onko valtion syytä omistaa oma mediayhtiö? Miten sen rahoitus tulisi toteuttaa? Ja tarvitaanko Yleisradiota lainkaan?

Nykymaailmassa valtiolla ei ole tarvetta omalle mediayhtiölle. Myöskään ei ole oikein, että Yleisradion palveluita käyttämättömät joutuvat osallistumaan sen kustannuksiin. Yleisradiolle on kuitenkin käyttöä. Esitämmekin, että Yleisradio yksityistettäisiin käyttäjilleen.

Keskusteluissa ei ole vielä tuotu esiin mallia, jossa Yleisradion käyttäjät omistaisivat sen suoraan, vaikuttaisivat sen tuottamaan sisältään ja maksaisivat sen käytöstä yhteisten päätöstensä mukaan. Sopivia järjestäytymismuotoja tällaiseen voisi olla esimerkiksi osuuskunta ja yhdistys.

Nykyaikana televisioiden sisältöä saadaan rajattua maksukorteilla. Lisäksi internetin kautta jaettava teksti-, kuva-, ääni- javideomateriaali saadaan suojattua käyttäjätunnuksilla. Näin on toteutettavissa se, että suurin osa Uuden Yleisradion tuottamasta sisällöstä olisi vain maksavien omistajakäyttäjien saatavilla. Suomessa olisi tilaa käyttäjiensä suoraan omistamalle ei-mainosrahoitteiselle mediayhtiölle. Tehdään Yleisradiosta sellainen.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa kokoomuksen
puoluehallitusta ja puoluejohtoa sekä kehottaa ministeriryhmää ja
eduskuntaryhmää edesauttamaan Yleisradion muuttamista käyttäjiensä suoraan
omistamaksi mediayhtiöksi.